MVB MVB

CIPC JAARLIKSE OPGAWES

‘n Maatskappy / Beslote Korporasie  is verplig om jaarliks ‘n opgawe by die Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) in te dien ter bevestiging van sy bestaan en die betaling van die voorgeskrewe heffing te doen.  Dié opgawe word jaarliks gedoen binne 30 besigheids dae na die maatskappy / beslote korporasie se inkorporasie datum. 

Indien die betrokke opgawe nie ingedien word nie kan die CIPC die maatskappy / beslote korporasie in deregistrasie plaas.
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou