MVB MVB

GEAGTE INSET BTW

  Indien `n ondernemer `n tweedehandse eiendom van `n nie-ondernemer koop, is hereregte betaalbaar. Die koper kan geagte insetbelasting eis (geagte insetbelasting op die laagste van markwaarde en die kosprys.) Voor 10 Januarie 2012, was die inset belasting beperk tot die hereregte wat betaal is. Die insetbelasting kon slegs geëis word wanneer die hereregte ten volle vereffen is. Na 10 Januarie 2012, is geagte inset BTW nie meer beperk tot hereregte nie en kan geëis word wanneer die eiendom geregistreer is in die naam van die koper, tot so n mate, dat die koopprys betaal is. Geagte inset BTW sal onderhewig wees aan toedeling indien nodig.

Die verhuring van kommersiele eiendom teen vergoeding deur ‘n Ondernemer , is onderhewig aan BTW, maar die verhuring van ‘n residensiele eiendom is ‘n vrygestelde lewering.

  
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou