MVB MVB

MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na

 

AGRI-HUB OFFICE PARK

Witheritestraat 477,

Die Wilgers, Pretoria, 0184


GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E

 

 Die volgende inligting bly onveranderd:

 

TEL: 012 460 9146

Posbus 23, Pretoria, 0001

www.mvb.co.za

mvb@mvb.co.za

Asook die bankbesonderhede

 

Let asseblief op ons nuwe faksnommer:

086 578 0000

vanaf 23 November 2015

 

Data en telefoonlyne sal af wees vanaf 18 tot 20 November 2015.

Kontak asseblief die vennote op hul selfone vir enige sake wat dringende aandag verlang
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou