MVB MVB

Oor Ons

 

Vennote

Die vennote is tans Antoon van Tonder, Johan la Grange, JC Erlank, Theunis O'Neil, Liesel Malic en JG de Waal. Die ervaring en kundigheid van MVB se ses vennote sal beslis waarde tot enige finansiële aspek toevoeg.
 

Ligging van kantore

Die firma se kantore is in Waterkloof Glen, Pretoria, geleë. Die kantore is sentraal geleë met maklike toegangsroetes en gerieflike parkering.


Kliënte

Die firma lewer ’n uitgebreide reeks dienste aan meer as 1 600 kliënte. Ons kliënte kom uit ’n verskeidenheid sektore. Hulle besigheidsbelange varieer van persoonlike inkomstebelasting-aangeleenthede tot die aktiwiteite van groot korporatiewe kliënte. Die firma is trots op uitstekende verstandhoudings met en dienste aan al sy kliënte. Vanweë die groot aantal kliënte wat bedien word, is die firma se ervaring en kundigheid van so ’n aard dat daar deurentyd op alle gebiede waarde toegevoeg word.


Personeel

Die personeel bestaan huidiglik uit 49 lede, o.a. uit ouditbestuurders, ingeskrewe leerlingrekenmeesters, sekretariële personeel en rekenaarbestuurders.
 

Die ouditbestuurders is hoofsaaklik gekwalifiseerde rekenmeesters. Die leerlingrekenmeesters se kwalifikasies is ’n BCompt of BCom, of hulle is tans besig om BCom te voltooi.


Opleiding

Die vennote sowel as die personeel ondergaan voortdurend vernuwende opleiding, hetsy interne opleiding, eksterne opleiding deur verskeie entiteite aangebied. Dit verseker dat ons altyd op hoogte is van die nuutste ontwikkelinge en dat ons uitstekende diens kan lewer.
 

Die firma maak gebruik van rekenkundige programme soos Pastel, Caseware,  Turbo Cash en ander sigblad sagtewarepakette.

 

                                           
 
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou