MVB MVB

Personeel

Dit is die amptelike beleid van die firma om voorkeur te gee aan toepaslik gekwalifiseerde kandidate met die aanstelling van nuwe personeel. Dit verseker dat ons 'n hoë vlak van vaardigheid en kwaliteit handhaaf. Ons personeel wissel van gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeesterleerlinge tot BCom (Rekeningkundige Wetenskappe)-grade wat studeer vir die GR(SA)-kwalifikasie.


Ons het huidiglik ’n personeelkrag van 49 personeellede, gestruktureer binne die verskillende afdelings en ondersteuningsfunksies. Ons moedig kontinuïteit in dienslewering aan deur toekenning uit ouditbestuurders en leerlingrekenmeesters vir die duur van hul leerlingkontrakte, wat gelykstaande is aan ’n minimum van 3 jaar. Sodoende kan ons  aan ons kliënte se vereistes en behoeftes voldoen en dus daardeur langtermynverhoudings bou.
 

Vergoeding en voordele


Alle personeel word vergoed op grond van kwalifikasies en verantwoordelikhede.
 

Personeelopleiding en -ontwikkeling


Om te sorg dat die toepaslike vaardighede en waardetoevoeging volhoubaar kan ontwikkel, word alle personeel onmiddellik na aanstelling na die opleidingskursusse gestuur. Daarbenewens word hulle ook gestuur vir verdere opleidingskursusse soos hulle groei in die firma. Verder het ons 'n gevestigde interkantoor-opleidingsafdeling waar personeel en kliënte weeklikse opleiding in rekeningkunde, belasting en ouditering, met betrekking tot praktykverwante navrae en veranderinge bywoon. Drie toepaslik gekwalifiseerde mentors is besig met ’n formele opleidingsprogram, aanbieding daarvan en die ontwikkeling en verspreiding van studiemateriaal.

Die firma moedig verdere studie en formele kwalifikasies aan deur die toekenning van studieverlof bo en behalwe normale jaarlikse verlof.
 

Vennote

Antoon van Tonder
Johan La Grange
JC Erlank
Theunis O'Neil
Antoon van Tonder
Vennoot
mvb@mvb.co.za
Johan La Grange
Vennoot
jlg@mvb.co.za
 
JC Erlank
Vennoot
jc@mvb.co.za
 
Theunis O'Neil
Vennoot
theunis@mvb.co.za
Liesel Malic
Gregorio Bruni
Liesel Malic
Vennoot
JG de Waal
Vennoot
Gregorio Bruni
Konsultant 

 

Afdelingshoofde

Magda Austin
Maryke Karsten
Annelise van Niekerk
Magda Austin
Kantoor
Bestuurder
magda@mvb.co.za
 
Maryke Karsten
Senior Uitvoerende Bestuurder
Annelise van Niekerk
Administratiewe Bestuurder
 
Anton Pretorius
 
Riekie Lategan
 
Elzette Nel
Julie-Lynn Loubser

 

Anton Pretorius
Belasting
Bestuurder
anton@mvb.co.za
Riekie  Lategan
Belasting
Konsultant
 
Elzette Nell
Statutêre
Bestuurder
 elzette@mvb.co.za
Julie-Lynn Loubser
Statutêre
Beampte
Sonet Mans
 
 
Sonet Mans 
 
Maandelikse boekhou administrasie
 
 

Persoonlike Assistente

Yvonne Kok Jeanne-Mari van Eyk Anelie van der Westhuizen
Yvonne O'Neil
Persoonlike Assistent tot
Antoon van Tonder
JG de Waal
   
Jeanne-Mari Wessels
Persoonlike Assistent tot
Johan La Grange
Theunis O’Neil en
Anelie van der Westhuizen
Persoonlike Assistent tot
Liesel Malic   
 
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou