MVB MVB

WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument. 

 

Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan die voorgeskrewe PAIA handleiding voldoen.

 

Die minimum inligting wat in die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument vereis word sluit in onder andere:

 

  • Die naam en kontakbesonderhede van die onderneming en sy hoof;
  • `n Lys van dokumente soos belastingrekords, kontrakte, werknemers kontrakte, bankstate
  • `n Lys van wette wat op die onderneming van toepassing is.

 

‘n Afskrif van die handleiding moet by die entiteit se geregistreerde adres gehou word en waar moontlik, ook op die entiteit se webwerf.    

 

Die reeds ingediende PAIA handleiding sal heringedien moet word wanneer:

 

  • Enige wesenlike aspekte daarvan verander het; of
  • Statutêre opdaterings plaasvind.

 

Die PAIA handleiding kan of deur uself gedoen word of MVB kan u behulpsaam wees om die dokumente te voltooi en in te dien.

Indien u belangstel dat ons die dokument namens u moet doen, kan u ons gerus in kennis te stel.
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou