MVB MVB
Afrikaans

MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015


MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184
GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onve ... Read MoreWET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)


Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf  ... Read More

OPGAWE VAN VERDIENSTE 2013/2014


KENNISGEWING AAN ALLE WERKGEWERS   Die sperdatum vir die inhandiging van die 2013 Opgawe van Verdienste is verleng tot 31 Mei 2014.    Neem asseblief kennis dat die ROE webwerf vanaf 1 April 2014 geopen word vir 2013 assesser ... Read MoreBELANGRIKE DATUMS


    26-02-2014 - Begroting toespraak 01-04-2014 - Werkgewer - Jaarlikse rekonsiliasie begin 25-04-2014 - Indiening en betaling van VAT201 -  Nie-elektroniese betaling 30-04-2014 - Indiening en betaling van VAT201 – ... Read MoreSAID SPERDATUMS - BELASTINGOPGAWES


  27 September 2013   -   Sperdatum vir belastingpligtiges wat opgawes per hand wil indien by SAID.   22 November 2013- Sperdatum vir belastingp ... Read MoreCIPC JAARLIKSE OPGAWES


‘n Maatskappy / Beslote Korporasie  is verplig om jaarliks ‘n opgawe by die Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) in te dien ter bevestiging van sy bestaan en die betaling van die voorgeskrewe heffing te do ... Read MoreGEAGTE INSET BTW


  Indien `n ondernemer `n tweedehandse eiendom van `n nie-ondernemer koop, is hereregte betaalbaar. Die koper kan geagte insetbelasting eis (geagte insetbelasting op die laagste van markwaarde en die kosprys.) Voor 10 Januarie 2 ... Read MorePAIA


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)   Die PAIA indieningsdatum is gewysig tot 31 Desember 2015. Daar is egter kriteria uiteengesit ten opsigte van sekere entiteite wat nie hierdie vrystelling geniet nie. Ons stuu ... Read MoreNUWE MAATSKAPPYWET


Die nuwe Maatskappywet (Wet 71 van 2008) het in werking getree op 1 Mei 2011. Ingevolge die nuwe Maatskappywet (Wet 71 van 2008),word daar voorgestel dat die MOI (Memorandum of Incorporation) vir elke maatskappy en BK geregistreer word voor 1 Mei ... Read More
Nuutste Nuus
MVB TREK - 18 - 20 NOVEMBER 2015

MVB Verhuis op 18 - 20 November 2015 na   AGRI-HUB OFFICE PARK Witheritestraat 477, Die Wilgers, Pretoria, 0184 GPS: -25° 46' 4.45"S, +28° 18' 29.97"E    Die volgende inligting bly onverander ... Lees Meer


WET OP DIE BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING (PAIA)

Artikel 51 van PAIA vereis dat private liggame moet voldoen aan die voorgeskrewe PAIA handleiding dokument.    Alle entiteite naamlik beslote korporasies, maatskappye, trusts en eenmansake moet vanaf 31 Desember 2015  aan di ... Lees Meer


NUWE VENNOOT - KENNISGEWING

... Lees MeerGeldeenhede

Nuutste Koerse
Prima
Repo
Inflasiekoers

5.7%


Hosted DevelopedDesignedClearmark Website Development Pretoia
Kopiereg 2017 MVB. Alle Regte Voorbehou